IfAs ordförande kommenterar LSS-utredningens förslag

Det utredningsförslag rörande den personliga assistansen, som LSS-utredningen arbetar med och som kommit till funktionshinderrörelsens kännedom, skulle innebära en fullständig krasch för assistansreformen, rätten till personlig assistans.

Möjligheten för människor med stora funktionsnedsättningar att leva som andra skulle helt upphöra. Politiken måste ta sitt ansvar och avbryta detta exempellösa svek mot oss som lever med funktionsnedsättningar.

Vilhelm Ekensteen
ORDF IfA

 

Tillsammans med flera funktionsrättsorganisationer har IfA skrivit en debattartikel som publicerats på Svenska Dagbladets Debatt den 11 oktober 2018.

https://www.intressegruppen.info/nyheter/artikel/fullstandigt-haveri-i-lss-utredningen/

Nyhetsarkiv