IfAs digitala Vägledningsbok uppdaterad till version 16 (år 2020)

Ett par nya bilagor och en samkörning med IfAs digitala utbildningsplattform Synka.

Under det senaste året har IfA arbetat med att bli tydliga i de kvalitativa aspekterna när det gäller personlig assistans. Vi har börjat tala om professionell personlig assistans utifrån assistansanvändarens perspektiv med utgångspunkt i lagens skrivningar gällande självbestämmande och delaktighet i den egna personliga assistansen och vad som krävs för att en assistansverksamhet ska kunna kontrollera kvaliteten i sin egen verksamhet och ge kunskap till ledningen om hur allt fungerar. För detta syfte har vi arbetat lite extra med ledningssystem i kapitel 7 och ger i en ny bilaga stöd till assistansanordnare när det gäller att bygga upp ett användbart kvalitetsledningssystem, se  Bilaga 7.4.1 A Ledningssystemet är tänkt att även det förtydliga hur assistansanordnaren arbetar och hur arbetsuppgifter tydliggörs för de olika uppdragen.

Nytt lösenord för den digitala boken har skickats ut till er anmälda e-post. 

För er som även har en prenumeration av IfAs Vägledningsbok i pappersformat kan vi informera att den håller på att bindas i skrivande stund och kommer inom kort i era brevlådor.

För er som inte har en prenumeration på IfAs Vägledningsbok idag går det bra att göra en beställning via denna länk.

IfA:s Vägledningsbok

Ditt verktyg i vardagen

IfAs Vägledningsbok vänder sig i första hand till arbetsgivare för personliga assistenter. Den kan användas av alla typer av assistansanordnare; kommuner, bolag, kooperativ, egna arbetsgivare mfl. Boken kan även användas som vägledning för assistansanvändare och arbetsledare.

Fungerar som en prenumeration per kalenderår. Priser inklusive moms. Frakt tillkommer.

1643 kr för tryckt bok och internet innevarande kalenderår vid första prenumerationsåret

1400 kr/kalenderår enbart internet

1802 kr/kalenderår om du löpande vill ha både tryckt upplaga och internetupplaga 

Nyhetsarkiv