IfA välkomnar en granskning av arbetsmiljön - Den restriktiva assistanspolitiken påverkar arbetsmiljön negativt

IfA kommenterar att regeringen vill granska personliga assistenters arbetsmiljö.

IfA välkomnar en granskning av arbetsmiljön för personliga assistenter - Den restriktiva assistanspolitiken påverkar arbetsmiljön negativt

IfA välkomnar att regeringen vill utreda personliga assistenters arbetsmiljö. IfA är medveten om att personliga assistenters arbetsmiljö kan variera i kvalitet, av många olika orsaker, och det behöver lyftas hur arbetsmiljön kan förbättras. Personliga assistenter som har en bra arbetsmiljö och mår bra på jobbet medför att vi assistansberättigade får en bra personlig assistans.

Begränsningen av assistansersättningen har inte positivt påverkat arbetsmiljön för de personliga assistenterna när minskade beslut och tajt ekonomi kring assistansen innebär att arbetstider kan ha försämrats likväl som lönen, möjlighet till kompetensutveckling och arbetssituationen i övrigt.

Enligt vår erfarenhet har de flesta personliga assistenter en bra arbetsmiljö och trivs med sitt arbete. Vi assistansberättigade har stor del i de personliga assistenternas arbetsmiljö och vi utgår från att vi kommer att involveras i regeringens utredning då det är viktigt att se hur en medvetenhet och kompetenshöjning kring arbetsmiljön skulle kunna förbättra miljön både för oss assistansberättigade och de personliga assistenterna. Det är viktigt att det finns resurser och kunskap för att förbättra situationen kring den personliga assistansen där det behövs.

De personliga assistenterna är livsviktiga för oss assistansberättigade och vi vill att de ska trivas med sitt arbete, känna att det är utvecklande och givande, och att vi kan skapa en bra personlig assistans tillsammans.

 

Läs artikeln som kommentaren är relaterad till här.

Nyhetsarkiv