IfA Supporter - uppgraderat nätverk för assistansanordnare

IfA har uppgraderat sitt nätverk för assistansanordnare - för ännu bättre personlig assistans!

IfA är glada att över att kunna presentera sitt nya nätverk för assistansanordnare - IfA Supporter!

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), en nationell organisation som arbetar för att förbättra den personliga assistansen, har under en tid arbetat för att kunna erbjuda ett ännu bättre nätverk för professionell personlig assistans och arbetet är nu äntligen klart!

Nytt namn

Det nya namnet för nätverket är IfA Supporter, och vi ser fram emot att fler assistansanordnare kommer att bli IfA Supportrar och att du som är assistansanvändare efterfrågar att din assistansanordnare är IfA Supporter! 

IfAs tidigare nätverk gick under namnet IfA AR (Assistansanordnarnas Råd).

Ställningstagande för den personliga assistansen

Att vara en IfA Supporter är ett ställningstagande för professionell personlig assistans utifrån ett assistansanvändarperspektiv. Det är genom professionella assistansanordnare, som arbetar utifrån ett assistansanvändarperspektiv, som en kvalitativ personlig assistans blir möjlig. 

Genom att vara med i nätverket stödjer anslutna assistansanordnare IfAs arbete för en förbättrad personlig assistans. 

Nya villkor för professionell personlig assistans

IfA har arbetat fram nya villkor som gäller för nätverket. De assistansanordnare som avser att arbeta i enlighet med IfAs Villkor för professionell personlig assistans kan vara med i nätverket. Med dessa villkor som grund kan assistansanvändarens självbestämmande och bra kvalitet i den personliga assistansen säkras.

IfA-godkännandet finns kvar

IfA-godkännande är sedan tidigare en form av kvalitetsstämpel för assistansanordnare, som visar att en stor majoritet av assistansanvändarna i verksamheten är nöjda. Det är inte längre ett krav att genomföra IfAs kvalitetsenkät för att ingå i nätverket, men IfA rekommenderar att assistansanordnaren genomför enkätundersökningen som ett led i egenkontrollen i kvalitetsarbetet, och assistansanordnare som genomför enkäten med bra resultat blir IfA-godkända. IfA-godkännandet räcker i två år, och måste sedan förnyas.

För bättre kvalitet i den personliga assistansen

För de assistansanordnare som vill genomföra IfAs kvalitetsenkät har IfA tagit fram en ny enkät. Enkätundersökningen är utformad på ett helt annorlunda sätt jämfört med tidigare, med färre frågor och helt nya frågor, som riktar sig till endera assistansanvändaren eller företrädare för assistansanvändaren. Enkäten skickas digitalt till assistansanvändarna. Genom svaren från assistansanvändarna kan assistansanordnaren arbeta vidare med att förbättra den personliga assistansen. 

Egen logga

Nätverket har också fått en egen logga som kan visa om assistansanordnaren är med i IfAs nätverk. Håll utkik efter den!

 

Tillsammans arbetar vi för bättre personlig assistans!

 

Är din assistansanordnare en IfA Supporter? 

Är du en assistansanordnare som vill bli IfA Supporter?

Här kan du läsa mer om IfA Supporter!

 

Nyhetsarkiv