IfA kan inte stödja regeringens lagförslag

IfA kan inte acceptera att det i lagstiftningen skrivs in en rättstillämpning som IfA starkt opponerat sig mot.

Regeringen föreslår att det i LSS ska framgå att samtliga moment i samband med andning och sondmatning ska vara assistansgrundande. Övriga grundläggande behov ska endast räknas med i de delar som anses vara integritetsnära. Det innebär därmed att övriga grundläggande behov, såsom personlig assistans med att gå på toaletten, att tvätta sig och att klä av och på sig, inte ska beaktas i sin helhet.

Vi anser att samma rättstillämpning måste ske för samtliga grundläggande behov. Annars kommer en stor diskrepans att uppstå mellan de olika behoven, som i sig vart och ett är mycket viktiga behov, därav benämns de som ”grundläggande”. Att splittra upp de grundläggande behoven till att bedömas på olika sätt för olika behov leder till en ytterligare mer komplicerad och verklighetsfrånvänd tillämpning som går rakt emot den tillämpning som vi måste ha för att den personliga assistansen ska fungera.

Det är positivt att regeringen vill stärka rätten för personer i behov av personlig assistans med andning och sondmatning, men det kan inte ske till priset av försämrad tillämpning för övriga personer som är i behov av personlig assistans.

IfA vill se att regeringen säkerställer rätten till personlig assistans för alla personer som har behov av personlig assistans.

 

Vilhelm Ekensteen, ordförande IfA

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig IfA

Nyhetsarkiv