IfA kämpar i motvind, får inget statsbidrag – inga synnerliga skäl enligt Förvaltningsrätten

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) har precis nåtts av Förvaltningsrättens dom om att organisationen inte beviljas statsbidrag.

IfA har i flera år kämpat för att beviljas statsbidrag av Socialstyrelsen, med avslag som resultat. När organisationen återigen sökte och fick avslag valde organisationen att överklaga Socialstyrelsens beslut vidare. Och nu har således det nedslående beskedet om avslag kommit. 

-Statsbidrag är oerhört viktigt för oss, eftersom det skulle säkra en kontinuitet i stödet till assistansanvändare och stärka vårt påverkansarbete för att förbättra den personliga assistansen. I förlängningen är en stadigvarande finansiering viktig för organisationens överlevnad. Vi vill hellre ägna vår tid och resurser åt att förändra än att jaga pengar, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA.   

För att IfA ska beviljas statsbidrag krävs synnerliga skäl. Förvaltningsrättens domskäl omnämner att “Ett exempel är en organisation som representerar en grupp människor som, på grund av speciella omständigheter, har ett mycket stort behov av en egen organisation och där en sammanslagning med en annan organisation objektivt sett inte är möjlig”.  

IfA har framfört bl a att organisationen arbetar för assistansberättigade, personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna i samhället, och att det är viktigt med en egen organisation, som inte är sammanslagen med andra, som kan arbeta specifikt för rättigheterna kring den personliga assistansen.  

Trots detta anser Förvaltningsrätten och Socialstyrelsen att det inte föreligger synnerliga skäl för organisationen att beviljas statsbidrag. IfA erhåller heller inga andra bidrag, utan är helt beroende av de intäkter som organisationen själv kan få genom sin verksamhet med utbildningar och andra tjänster.  

Nu överväger IfA att överklaga beslutet vidare till Kammarrätten.  

Nyhetsarkiv