IfA fördömer sexuella trakasserier mot personliga assistenter

Häromdagen skrev Kommunalarbetaren om personliga assistenter som utsätts för sexuella trakasserier i sitt arbete, av den assistansberättigade eller andra som finns där den personliga assistansen utförs.

Det är aldrig acceptabelt att någon utsätts för sexuella trakasserier!

 

IfA fördömer sådant beteende oavsett vem som utsätter de personliga assistenterna för de oacceptabla handlingarna, den assistansberättigadeeller andra personer som finns där assistansen utförs. Personliga assistenter kan befinna sig i många utsatta situationer i sitt arbete, där de känner stora svårigheter att säga ifrån av rädsla för att missköta sitt arbete eller av rädsla för att förlora sitt arbete. Precis som på vilken annan arbetsplats som helst är det inte heller acceptabelt att personliga assistenter utsätts för sexuella trakasserier på sitt arbete.

Naturligtvis måste assistansberättigade ha möjlighet att uttrycka sin sexualitet och ha möjlighet till personlig assistans för vissa moment som handlar om att kunna utöva sin sexualitet, däremot får inte den personliga assistenten utsättas för någon sexuell handling.

Det finns behov av att inom den personliga assistansen tala om sex och assistansberättigades sexualitet och hur den kan komma till uttryck. Situationen är ofta minst lika känslig för den assistansberättigade som för den personliga assistenten. Den som ofta kommer den assistansberättigades sexualitet väldigt nära är de personliga assistenterna och den assistansberättigade har kanske inget annat val än att involvera de personliga assistenterna på ett eller annat sätt kring sin sexualitet.

Det är detta som gör att just i arbetet som personlig assistent kan bli extra svårt att hantera handlingar av sexuell karaktär, eftersom den personliga assistenten kan ha svårt att avgöra om en handling är något som förväntas ingå i arbetet, och den assistansberättigade kan ha svårt att veta vad man kan eller törs be den personliga assistenten om för att kunna utöva sin sexualitet. Det kan vara frågan om t ex behov av handräckning med hjälpmedel, positionering, på- och avklädning eller assistans med hygien före eller efter en sexuell situation. Om den personliga assistenten känner sig utsatt så är det aldrig acceptabelt. Både den assistansberättigade och personliga assistenten kan behöva stöd, kunskap och utbildning kring sex och personlig assistans. Assistansanordnaren ska kunna bistå den assistansberättigade och personliga assistenterna i detta.

Allas integritet måste respekteras och samarbetet behöver fungera väl mellan den assistansberättigade och den personliga assistenten för att den personliga assistansen ska blir bra.

IfA har beviljats projektmedel från Allmänna Arvsfonden till projekt Egenmakt, som handlar om att stärka den assistansberättigades kunskaper kring den personliga assistansen. Som en del i den kunskap som behöver stärkas är hur man hanterar personlig assistans i samband med sex och relationer. IfA kommer således att arbeta delvis med ovan nämnt område under projekttiden. Om du är intresserad av att vara delaktig i projektet är du välkommen att höra av dig till IfA.

Länk till Kommunalarbetarens artikel, Assistenter i upprop

 

Nyhetsarkiv