IfA fördömer brott mot den personliga assistansen

IfA fördömer alla brott mot den personliga assistansen och anser att det är upprörande att åklagaren inte kommer att väcka åtal i ett brott mot den personliga assistansen.

Personlig assistans är en så viktig insats för oss som behöver den, att den ska behandlas med stor respekt. När människor inte lever upp till den respekten, utan istället utnyttjar systemet brottsligt, så ska det beivras. Brott mot den personliga assistansen drabbar alla som har behov av personlig assistans, och leder till allt mer restriktiva och komplicerade regelverk, som förvärrar situationen för alla. Det är viktigt att visa att brott mot assistansreformen är allvarliga och får konsekvenser för dem som begår brotten.

De brott som är begångna har dessutom medfört stora kostnader för staten. När åklagaren väljer att bortse från detta sänder det signalerna att det inte har så stor betydelse.

IfA anser att det är viktigt att stå upp för reformen och visa att brott mot den personliga assistansen tas på allvar!

 

Här kan du läsa om åklagarens beslut som texten hänvisar till

Nyhetsarkiv