Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmonteringen av assistansreformen?

De grundläggande behoven har en nyckelroll i möjligheten att beviljas statlig assistansersättning. Når du inte över 20 timmar/vecka i grundläggande behov får du avslag. Att assistansreformen urholkats så kraftigt beror på att definitionen av vad som är grundläggande behov succesivt urholkats.

Ta del av hela Thomas krönika här

Nyhetsarkiv