Hans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst”

Hans Winberg arbetar med begreppet nära vård där han vill motverka institutionalisering. Han anser att personlig assistans har stora fördelar med få personer runt assistansanvändaren och att relationerna blir starka. Detta gäller inte minst vid smittspridning av Coronaviruset. Han anser också att samhället misslyckats i att skydda alla som får stöd i hemmen i Coronaepidemin.

– Personliga assistenter behöver ha tillgång till samma skyddsutrustning som personal i sjukvården.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv