God Jul och Gott Nytt År!

IfAs ordförande Sophie Karlsson och IfAs styrelse skickar en julhälsning till IfAs medlemmar

Hej IfA-medlem!

 

Tack för att du är medlem hos Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA). Vi är din organisation och arbetar för att dina rättigheter ska stärkas och förbättras. Genom att du är medlem hos oss stödjer du vårt påverkansarbete och verksamhet.

 

År 2020 har varit ett mycket speciellt år. Ingen hade räknat med att vi skulle börja det nya decenniet med en pandemi. Under året har var och en av oss fått brottas med och hantera nya situationer, rutiner och kunskaper. När pandemin kom över oss rådde stor förvirring och okunskap från myndigheternas sida om hur pandemin skulle hanteras för den personliga assistansen. Assistansberättigade och assistansanordnare fick snabbt försöka ställa om till något nytt, som så småningom har blivit den nya vardagen, med stärkta hygienrutiner och extra skyddsutrustning och nya sjukskrivningsrutiner och handlingsplaner mm. På IfA har vi under året haft kontakt med myndigheter och beslutsfattare om hanteringen av Covid-19 för den personliga assistansen.

 

Under året har det skett även fler saker för den personliga assistansen. De grundläggande behoven andning och sondmatning räknas nu i sin helhet och IfA arbetar vidare med att det ska gälla även för de andra grundläggande behoven. Under 2020 har även utredningen om Stärkt personlig assistans kommit igång och IfA finns med i expertgruppen till utredningen. Under våren 2021 kommer utredningen att avslutas och nya förslag till stärkt assistans presenteras. Detta år har även den omdebatterade LSS-utredningen varit ute på remiss. IfA har framfört stark kritik mot utredningen. År 2021 kommer vi arbeta vidare för bättre behovsbedömningar och att en ska kunna känna sig trygg med sitt assistansbeslut. Alla som har behov av personlig assistans ska beviljas personlig assistans.  

 

År 2020 blev den digitala utvecklingens år. IfA låg helt i tid med att lansera sina utbildningar via Synka och under hösten har vi hållit digitala utbildningar såväl som det första digitala IfA Rådsmöte och Debattforum.

 

Nu avrundar vi detta år, säger God Jul, och ser fram emot ett bättre år 2021!

Med vänliga hälsningar

 

Sophie Karlsson

Ordförande

IfA

Nyhetsarkiv