Gabriella Bremberg, Chef för avdelningen analys och prognos – ”Försäkringskassan delar kritiken mot Expertmetoden”

Försäkringskassan delar slutsatsen av forskarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson att Expertmetoden är olämplig att använda för bedömning av omfattningen av felaktiga utbetalningar inom assistansersättning. Felaktiga utbetalningar bedöms ha minskat pga av bland annat starkare kontroll men problemen finns fortfarande kvar, säger Gabriella Bremberg.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv