Förslaget om 15 timmar måste stoppas!

IfA har tillsänt Regeringen och Socialutskottet en skrivelse om LSS-utredningens förslag om 15 timmar schablon för andra personliga behov.

IfA har tillskrivit Regeringen och Socialutskotten med anledning av LSS-utredningens förslag om schablon på 15 timmar per vecka för andra personliga behov.

Från skrivelsen:

Vi ser det som nödvändigt att tillskriva er för att levnadsvillkoren för personer i behov av personlig assistans inte ska försämras drastiskt.

Den 10 januari 2019 presenterades LSS-utredningen. Vi vänder oss starkt emot förslaget om en schablon för andra personliga behov med 15 timmar per vecka. Detta är ett förslag med katastrofala konsekvenser.

Ett genomsnitt på 60 timmar ska således bli 15 enligt utredningsförslaget. Det kommer inte att vara möjligt, utan förödande följder. För vissa personer innebär det kanske till och med att 100 timmar ska bli 15. Naturligtvis kommer detta slå enormt hårt, obarmhärtigt hårt. Det kommer att rasera hela livet för människor.

Enligt utredningen ska det utöver schablonen finnas möjlighet att ansöka om ytterligare timmar för behov i samband med arbete eller studier, för att delta i samhällslivet eller för egenvård.

Många assistansanvändare har inte arbete eller studerar. De flesta ägnar heller inte mycket tid till egenvård. Att delta i samhällslivet, dvs sociala, tidsbestämda aktiviteter utanför hemmet, sker också i begränsad utsträckning. Hjälpbehov i bostaden förbigås helt av utredningen, trots den utomordentligt stora roll dessa hjälpbehov spelar i assistansberättigades liv.

Många moment i en människas liv handlar inte om livet utanför bostaden utan snarare livet i bostaden, som för de flesta, med eller utan funktionsnedsättning, är mer än 2 timmar per dag. Enligt utredningens förslag kan den enskilde inte ansöka om ytterligare personlig assistans för tiden i bostaden, för vilken i själva verket personer med omfattande funktionsnedsättningar har ett stort assistansbehov.

Tid måste kunna beviljas för det som den enskilde behöver och vill göra i hemmet, små eller stora saker, som att klia sig på näsan, ändra sittställning, lyfta handen, byta kanal på tv:n, laga mat, göra inköp, tvätta kläder, gå ut med hunden, vattna blommorna, boka färdtjänst, ringa barnen, ta hand om barnen, exemplen är oändliga. Det handlar om assistansbehov som är kontinuerligt förekommande upp till hela dygnet.

Alla dessa assistansbehov går inte att tidsbestämma till 15 timmar per vecka och det är inte möjligt att söka mer assistanstid för dessa behov enligt det lagda förslaget. Detta innebär att personer, med ofta konstant assistansbehov av detta slag, enligt utredningsförslaget inte kan beviljas personlig assistans i den omfattning som behövs. Assistansberättigade som inte klarar sig ensamma lämnas utan assistans. Utredningens förslag leder till att assistansberättigade ska leva i fullständig passivitet utan tillgång till assistans vid de hjälpbehov som hela tiden uppstår.

IfA anser att förslaget om en schablon om 15 timmar per vecka för andra personliga behov har sådana allvarliga brister att det inte bör gå ut på remiss.  

 

Nyhetsarkiv