Eva Schömer, forskare och arbetsrättsjurist – ”Ett problem är att arbetsgivaren ofta inte är synlig på arbetsplatsen”

Skriftliga arbetsbeskrivningar och regelbundna träffar med arbetsgivaren i hemmet, är ett sätt att skapa bra arbetsmiljö, anser Eva Schömer. Assistenten ska göra vad den assistansberättigade gjort om denne inte haft en funktionsnedsättning, förutsatt att det inte är farligt eller olagligt. Då kan det ingå att sköta katten, klippa gräset eller byta olja på bilen.

– Men det faller helt utanför assistentens arbetsuppgifter att ta hand om övriga familjemedlemmars arbetsuppgifter.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv