Eva Nilsson Bågenholm, Humana - ”Vi har inlett samarbeten med SAS och Elite hotell”

För assistansanordnaren Humana handlar Coronakrishanteringen om att skydda sina assistenter och kunder genom att följa myndigheternas rekommendationer och omsätta dem i verksamheten.

Eva Nilsson Bågenholm, som leder Humanas hantering av frågor om Corona, ger myndigheterna beröm.

– De flesta myndigheter uppdaterar och förtydligar sina råd när ny information kommer vilket underlättar för oss utförare att få verksamheten att fungera i dessa extrema tider.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv