Eva Borgström, FUB - ”Anhöriga är många gånger de mest kunniga assistenterna”

På FUB känner man sig oroade över att anhörigassistansen hotas. Hoten har under vintern tagit sig konkreta uttryck dels i LSS-utredningens förslag på lägre schablonbelopp när anhöriga är assistenter, dels ett beslut i Östersunds kommun att inte tillåta att anhöriga anställs som personliga assistenter.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv