Dom i mål om assistansersättning

Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv