Den personliga assistansen måste räddas!

Personlig assistans har gett oss ett liv i frihet. LSS-utredningen som lades fram för snart två år sedan begrep inte det, utan ville ta bort vår assistans. Nu är utredningen på remiss. Och vi känner oss inte alls lugnade av regeringens löften om att vårt stöd inte ska försämras. Starka krafter hotar i kulisserna, skriver företrädare för Riksföreningen JAG.

 

Ta del av hela artikeln här​​​​​​​

Nyhetsarkiv