Corona och den personliga assistansen - information

Många assistansberättigade ingår i riskgruppen när det gäller Covid-19. Det gäller att hålla sig uppdaterad om myndigheternas information. Sidan uppdateras löpande.

Här har IfA sammanställt information till dig som är assistansanvändare, assistansanordnare och andra intresserade. Se till att hålla er uppdaterade! Vi på IfA följer utvecklingen. Ni kan också ringa till kansliet om ni vill ha råd så hjälper vi till med det vi kan.

Den här sidan uppdateras löpande, senast  211008. För att du ska veta vad som är nytt  ser du ett datum framför texten.

 

Regeringen

Regeringens arbete med coronaviruset Aktuellt från regeringen och regeringskansliet

 

Samlat myndighetsmeddelande

Krisinformation.se är platsen där du hittar samlad och bekräftad information kring covid-19. Där går Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och UD ut med gemensamt myndighetsmeddelande.

 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens samlade information

Frågor och Svar från Folkhälsomyndigheten  (här uppdateras frågor och svar kontinuerligt)

Skydda dig och andra - Folkhälsomyndigheten Här finns information kring hur alla kan skydda sig från smitta. Kopiera och lägg ut

Informationsmaterial – Folkhälsomyndigheten Här finns information översatt till flera språk.

(210128) Statistik över registrerade vaccinationer covid-19

(210316)Lättläst information om covid-19

(210910)Vaccinationstäckning bland vårdpersonal

(210916)Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

(210916) Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år

(210928)Det här gäller från och med den 29 september

 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets samlade information

Information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för covid-19

(200330) Smittrisker vid Corona

(200330) Personlig skyddsutrustning

Information om arbetstid vid en pandemi

Info gällande Arbetstidslagen från Arbetsmiljöverket, se §§ 7-9 gällande övertid 

(200823)Riskbedöm och genomföra åtgärder i verksamheten

(210128) Sammanställningar av coronarelaterade anmälningar och ärenden till Arbetsmiljöverket

(210331) Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering av coronaviruset

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens samlade information

Har fått i uppgift att sprida information om Coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområde inklusive LSS assistansverksamhet. 

(200316) Socialstyrelsen har lagt upp meddelandeblad. Meddelandebladet är framtaget som stöd till kommunala hälso-sjukvården och socialtjänsten för att kunna planera och hantera konsekvenserna av en allmän spridning av covid-19. Samtidigt kan innehållet med fördel användas för all typ av smittspridning. Ladda ned meddelandebladet.

(200319) Karolinska Institutet i samarbete med Socialstyrelsen har tagit fram utbildningar med syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform. Utbildningarna  är gratis, klicka här.

(200402) I linje med människovärdesprincipen får inte prioritering för tillgång till intensivvård ske utifrån eventuell funktionsnedsättning, vilket  framgår av Socialstyrelsens nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden.

(200520)Information om smittspridning och hur man kan använda skyddsutrustning.

(200603) Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg

(201102) Här finns statistik om Covid-19 bland assistansberättigade 

(201208) Ny utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg

(211008) Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

 

Försäkringskassan

(200319) Försäkringskassan har upprättat en sida med aktuell information kring sjukpenning,karens mm som uppdateras löpande. Klicka här

(200823) Samlade nyheter/aktuell information till Assistansanordnare.  Klicka här

(200810)  Möjlighet till ersättning för anhörig till person i riskgrupp

(201215) Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

(210910)Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19.   Regeringen har föreslagit en ny period för ersättning. Kostnader du haft under perioden 1 maj till och med 30 september 2021 kan ersättas med som mest 2 500 kronor per person som haft assistansersättning. En komplett ansökan ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 29 oktober 2021. Klicka på länken ovan för att komma till

(210706)Sjuklönekostnader för personliga assistenter from augusti 2020 (uppdaterad 210701)

(210928)Tillfälliga coronaregler upphör 1 oktober

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

(200402) Här finns information om Samhällsviktig verksamhet, dit personlig assistans räknas. Samhällsviktig verksamhet

(210316)  MSB ökar kunskapen om skydd mot vilseledande vaccinbudskap

 

eHälsomyndigheten

(210706)Information om Covidbevis

(210706) Hämta vaccinationsbevis

 

 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

(200402) IVO har lanserat tjänsten ”Tipsa IVO!” Via ivo.se tar IVO emot tips om brister, risker och missförhållanden inom vård och omsorg.  Det är inte minst viktigt nu när verksamheterna är mycket pressade på grund av situationen med covid-19, läs mer här   Länk direkt till Tipsa IVO

(200810) FAQ om Covid-19

 

Skatteverket

(200408) Samlad information för företag med anledning av Coronaviruset - Klicka här

(210316) Samlad information för privatpersoner 

 

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

(200427) Frågor och svar om funktionshinderomsorg med anledning av Covid -19 , Personlig assistans. Klicka här

(200603) Skyddsutrustning till privata utförare. SKR har tagit fram förslag till rutiner hur privata utförare kan rapportera in behov av skyddsutrustning samt framtagande av mallar. Klicka här

(210128) Frågor och svar kring vaccinering av Covid-19

(210205) Sammanställning - länkar till regionernas hemsidor (21 st).

 

Arbetstagarorganisation och Arbetsgivarorganisationer

Kommunal

Kommunal som är ansvarig arbetstagarorganisation har sammanställt frågor och svar som ni kan hänvisa till gällande ev frågor från era anställda

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Information för kommunala anordnare. SKR och Kommunal har bl a tecknat en särskild överenskommelse pga Corona.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samlad information för kommuner och regioner.

Fremia

Fremia (fd KFO) har sammanställt ” Så hantera du situationen som arbetsgivare”

Vårdföretagarna

Information för arbetsgivare om Corona och arbetsmiljöansvar.

 

Tips övrigt material, utbildningar mm

(200318) DART har sammanställt  material och tips  (bla bildstöd) gällande Corona  som är fritt att ladda ned, klicka här

(200324) Barnombudsmannen (BO) har samlat information  till barn och unga. Klicka här

(200402) Prevent  har tagit fram en checklista för att undersöka Coronas påverkan på arbetsmiljön. Klicka här

(200512) Lättläst om coronaviruset från Socialdepartementet. Klicka här

(200520) Intervju med Lena Hallengren i Assistanskoll gällande att personliga assistenter är prioriterade för testning samt att coronakostnader som uppstår för assistansanordnare kan ersättas. Klicka här

(200603) Nationell telefonlinje (drivs av Region Stockholm) om det nya coronaviruset på flera språk (arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja samt ryska). Klicka här.

 (210316) 1177.se - Vårdguiden   Här hittar du information om sjukdomen covid-19. Välj region vad som gäller där du bor. Du får veta mer om vaccination och att lämna prov. Du får råd om vad du kan göra om du är sjuk, och vad du behöver göra för att hejda smittan.

(210910) Folkhälsomyndigheten har tagit fram  materialet - Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen.  Affisch i A3-format för utskrift.

 Materialet finns på lättlästa svenska med bilder samt på flera språk Arabiska, engelska, farsi, polska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiskaSPRID VIDARE!

 

Allmänna tips och råd

Vi rekommenderar samtliga assistansanordnare att göra en kartläggning över sin verksamhet och på det sättet kunna genomföra en riskbedömning för de risker som kan uppstå pga Corona-viruset, samt att löpande följa upp och riskbedöma utifrån den vid tillfället rådande situationen. Bemanning måste alltid säkras upp och vissa extra skyddsåtgärder kanbehövas skyndsamt. Det kan också handla om bland annat planerade resor bland såväl assistansanvändare som personliga assistenter liksom administrativ personal. Assistansanordnaren behöver känna till i vilka grupper det alltid måste finnas en personlig assistent närvarande och vilka arbetsuppgifter som måste utföras alternativt kan sättas på vänt. När kartläggning är genomförd kan assistansanordnaren skapa en handlingsplan för olika scenarier.

Assistansanordnaren/arbetsgivaren behöver arbeta för att säkra den personliga assistansen samtidigt som de anställda ska kunna arbeta säkert.

 

Särskilt viktigt att tänka på

- Basal hygien, här även en länk till hur en bör tvätta händerna.

- Kontinuerlig riskbedömning alltefter den information som finns

- Se över bemanning både på kontor och hos varje assistansanvändare – hur hantera rekrytering av inhoppare/vikarier, hur ser kravprofilerna ut vid akut situation osv

- Smittbärare/Karantän – hur är det tänkt att hanteras, håll er informerade gällande regler via er arbetsgivarorganisation, folkhälsomyndigheten samt andra myndigheters tillkännagivanden.

 

 //

Intressegruppen för Assistansberättigade, info@intressegruppen.info tel 044-120080

Nyhetsarkiv