Children with Disabilities Shall Not be Left Behind – Good Practices and Challenges in Inclusive Education (COSP12 Side Event)

Nora Eklöv håller det första talet i FN i detta sidoevent som behandlar utbildningsmöjligheter för barn och unga.

Ta del av talen här (på engelska)

Nyhetsarkiv