Bristande kontroll av assistansbolag

Att vara dömd för brott som bedrägeri, sexköp och misshandel eller ha stora skulder behöver inte vara ett hinder för att bedriva personlig assistans. Inte heller att ha förbjudits att bedriva liknande verksamhet. Just nu har tio personer som bedömts olämpliga fortfarande tillstånd.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv