Bra förslag om andning som grundläggande behov

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss angående andning som grundläggande behov.

IfA anser att det är positivt att regeringen arbetar för att andning ska föras in som ett grundläggande behov för den personliga assistansen. Det är välbehövligt för vissa assistansberättigade som berörs av detta.

Det är viktigt att regeringen snarast även fortskrider med arbetet kring sondmatning som grundläggande behov. En nödvändig ändring som behövs i sammanhanget är att regeringen måste tydliggöra att de grundläggande behoven måste bedömas i sin helhet, inte bara andning och sondmatning.

Den bedömning som görs idag, där endast vissa delar av behoven bedöms som grundläggande, är inte överensstämmande med lagens målsättning och påverkar assistansanvändares levnadsvillkor väldigt negativt då behoven inte kan tillgodoses, eftersom assistanstimmarna blir för få. Många har dessutom helt förlorat sin assistansersättning. Detta måste rättas till. Det handlar om så basala behov som att ha tillräckligt med tid för att kunna gå på toaletten, eller klä på sig kläder för dagen.

Förändring kring bedömningen av de grundläggande behoven behövs omgående så att regeringen visar att rättigheter för assistansanvändare tas på allvar.

Läs regeringens pressmeddelande här

Nyhetsarkiv