Blixtaktion för rimliga villkor i den personliga assistansen! 

Just nu förhandlas förutsättningarna för en ny regering. En av den tillträdande regeringens första uppgifter blir att lägga fram en budget för 2023 som bland annat innefattar assistansersättningen. Efter flera års urholkning är behovet stort av en rejäl höjning av assistansersättningen. Därför genomför nu de tolv organisationer som står bakom kampanjen #rimligavillkor en gemensam manifestation för att påminna om att det måste bli ett stopp på nedmonteringen av den personliga assistansen.

Tid: Torsdag den 22 september kl 14-16 på Mynttorget i Stockholm. 

Program: Tal kommer att hållas av företrädare för de organisationer som står bakom kampanjen #rimligavillkor. 

Praktiskt: Möjlighet att skapa demonstrationsplakat på Riksföreningen JAG:s kansli på torsdag kl 11–13.30. Adressen är Klara Södra kyrkogata 1. Där finns material för att göra eget plakat. Det kommer också finnas fika och du kan äta medhavd lunch. 

Budskap: Huvudbudskapet i manifestationen är att det krävs en rejäl höjning av assistansersättningen samt en fortsatt årlig höjning i takt med löneutvecklingen. Argumenten finns på kampanjsidan rimligavillkor.se 

  • Personliga assistenter som utför ett livsviktigt arbete förtjänar bättre villkor 

  • Personer med omfattande funktionsnedsättning har rätt till assistans av god kvalitet 

  • Assistansersättningen måste räcka till för att anordna assistans med stabil ekonomi och möjlighet att utvecklas.  

Sprid detta event så att vi blir så många som möjligt, assistansanvändare, personliga assistenter och alla andra som berörs av frågan! 

Och du som inte kan vara med och demonstrera kan ändå påverka genom att skriva på namninsamlingen: www.rimligavillkor.se/skriv-under/  

Nyhetsarkiv