Beslut om sjukpenning utan läkarintyg

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning för dag 15-21.

 

Här kan du ta del av informationen

Nyhetsarkiv