Besked från ordförande Vilhelm Ekensteen

Jag har i god tid meddelat valberedningen att jag ämnar avgå som ordförande för IfA  vid årsmötet i april. Efter 25 år är denna förnyelse naturlig. Vi kommer som hittills att med all kraft verka för rätten till personlig assistans enligt dom ursprungliga intentionerna.

Vilhelm Ekensteen 
Fil Dr h c (Lund)
Ordf IfA

Nyhetsarkiv