Assistenterna är livsavgörande för Marcelas familj

Vid sekelskiftet fick fyra av fem personer med funktionshindrade barn assistens – i dag är det tvärtom. En av de som oroar sig över indragen assistens är Marcela Moraga.

 

Ta del av artikeln här

Nyhetsarkiv