Åsa Strahlemo, ordförande, DHR – ”Förslagen i LSS-utredningen går emot Funktionsrättskonventionen”

Ett statligt huvudmannaskap kan ha sina fördelar men det är ingen lösning på dagens problem i personlig assistans, säger Åsa Strahlemo. DHR förkastar praktiskt taget hela LSS-utredningen och är besvikna att den skickats på remiss.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv