Åsa Furén Thulin, SKR – ”Åtgärderna ska bara ske tillfälligt under en Coronakris”

SKR har krävt att kunna upphäva SoL och LSS-beslut under en Coronakris för att tex kunna placera assistansberättigade på boenden. Detta har mött stark kritik, men åtgärderna ska bara ske om det är nödvändigt och efteråt ska ursprungsbesluten återställas. Det säger Åsa Furén Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, SKR.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv