Arbetstid för personliga assistenter mm

Det talas mycket om hur mycket eller hur lite de personliga assistenterna nu kan arbeta när Corona härjar i landet. För alla assistansanordnare som är anslutna till kollektivavtal finns existerande undantag som ger stor flexibilitet om en känner till och förstår regelverket

.Arbetsmiljöverket har en bok som heter "Arbetstidslagen med kommentarer" som vi rekommenderar alla de som önskar fördjupa sina kunskaper inom arbetstidsreglerna.

IfA har tipsat enskilda medlemmar och nätverksanslutna assistansanordnare i ett tidigare nyhetsbrev att redan utan att ta undantag i anspråk kan en assistansanvändare med 24 timmars personlig assistans under en period om 11 dagar begränsa antalet personliga assistenter till två stycken genom att använda den ena som nattassistent och den andra som dagassistent. De arbetar 12 timmar om dagen i dessa 11 dagar och har således sin veckovila förlagd i början och slutet av denna arbetsperiod. Efter de 11 dagarna får två andra personliga assistenter ta över på samma sätt medan det första paret återhämtar sig. Genom detta exempel kan en assistansanvändare och assistansanordnare minimera risker för såväl assistansanvändare som personliga assistenter.

Om ovanstående exempel skulle föra med sig att någon arbetar mer än sin tjänstgöringsgrad för en period och någon annan kanske arbetar mindre får arbetsgivaren för de personliga assistenterna arbeta för att över/underskridande jämnar ut sig för den enskilde personliga assistenten under dennes beräkningsperiod. Om det påverkar den enskilda assistenten negativt ekonomiskt sätt hoppas vi att arbetsgivarna arbetar för att hitta lösningar som underlättar för de anställda att erhålla sin "förväntade" inkomst i så stor utsträckning som möjligt.

För att ytterligare förstärka arbetet med att minimera risk för smitta rekommenderar vi även att assistansanordnare kan besluta om att personliga assistenter i vissa eller samtliga arbetsgrupper ska under en period ha särskilda arbetskläder, som aldrig lämnar arbetsplatsen. Dessa arbetskläder bör tvättas ofta/dagligen för att minimera smittorisken. Utöver dessa små tips ska naturligtvis alla anställda tvätta händerna enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.

IfA arbetar i dagsläget bland annat med att diskutera och ha kontakter med representanter i regering och utskott samt med de myndigheter som berör den personliga assistansen. Vi vill att det ska fungera för enskilda assistansanvändare som exempelvis inte kan närvara/inte får närvara i skola och/eller daglig verksamhet genom tillfälligt "automatiska" beslut om tillfälligt utökad personlig assistans pga Corona. Vi önskar även att i den mån personliga assistenter behövs och får närvara på sjukhus om assistansanvändaren blir inlagd på sjukhus, ska vara möjligt för samtliga assistansanvändare under denna svåra period.

Vi finns även här för enskilda assistansanvändare som önskar svar på frågor rörande den personliga assistansen samt assistansanordnare anslutna till IfAs nätverk för assistansanordnare.

Med vänliga hälsningar

IfA

Nyhetsarkiv