Äntligen direktiv i rätt riktning!

Regeringen har meddelat ändrade direktiv för LSS-utredningen.

 

Regeringen har idag, 30 april 2018, meddelat nya direktiv för den pågående LSS-utredningen. I de nya direktiven finns inte längre något krav om att dra ner på den personliga assistansen. IfA och andra organisationer har tidigare kritiserat kravet om att förbättringar av andra LSS-insatser ska ske på bekostnad av den personliga assistansen och vi är glada att regeringen hörsammat oss!

Äntligen finns möjlighet att utveckla den personliga assistansen i en positiv riktning så att det blir möjligt för personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva och inte bara överleva. Det är viktigt att kunna känna trygghet kring att den insats man är beviljad kommer att bestå och att den inte plötsligt upphör eller minskar i omfattning. För assistansberättigade är personlig assistans det som gör att livet går att leva. Det är således en livsviktig insats, som inte kan ersättas av något annat.

IfAs arbete går vidare med att påverka för att regeringens fortsatta utredning ska tillvarata assistansberättigades intressen och förbättra livsvillkoren för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Vi kan nu se med tillförsikt på framtiden och närmast vårt möte med ansvarig minister Lena Hallengren i slutet av maj.

 

Vilhelm Ekensteen, ordförande

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

 

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Nyhetsarkiv