Antalet assistansberättigade nu 14 038

I mars 2020 hade 14 038 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 141 färre jämfört med oktober 2015. Under 2019 fick samtidigt 82 % avslag på sin förstagångsansökan av assistansersättning.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv