Ansökan om ersättning för skyddsutrustning

Observera att det ska göras en ansökan per assistansanordnare även om flera assistansanvändare smittats (eller där det funnits risk för smitta) av Coronoa och skyddsutrustning har varit nödvändig. Det kommer att finnas en ansökningsblankett tillgänglig på Försäkringskassans hemsida från den 27 november. Ansökningsperioden är dock mellan den 1 december - 15 december.

Ta del av Försäkringskassans information här

Nyhetsarkiv