Anna Barsk Holmbom: Om regeringen vill stärka assistansen är det viktigt att nya medel beviljas

En underfinansiering kan innebära att personer utan egenvårdsbehov förlorar sin rätt till personlig assistans

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv