Anna Barsk Holmbom – ”Huvudsyftet är att staten ska få kontroll på kostnaderna”

Det andra utläckta utkastet från LSS-utredningen visar en vilja att kontrollera kostnader på bekostnad av individens valfrihet säger Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning. Schablonen på 15 timmar för tex fritidsaktiviteter, träning och dagligt liv riskerar att drastiskt minska antalet beviljade assistanstimmar.

– Om du har grundläggande behov på 20 timmar så får du totalt bara 35 timmar och kanske därutöver väntetid på natten.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv