Anna Barsk Holmbom – ”Cynism som inte hör hemma i en myndighetsrapport”

Anna Barsk Holmbom tvivlar inte på att brottslighet som den som tas upp i NUC-rapporten existerar men hon anser att rapporten präglas av en cynism och att författarna verkar ogilla assistansreformen.

– Rapporten riskerar att leda till åtgärder som slår blint mot alla berörda. I värsta fall skapas misstro mot hela reformen, säger Anna Barsk Holmbom, specialist på assistansfrågor på ABH-utbildning.

 

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv