Andra utläckta utkastet från LSS-utredningen

Personer som skriverStatligt huvudmannaskap. Personlig assistans ska inte beviljas till barn under 16 år. En schablon på 15 tim/vecka för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Lägre schablonbelopp när anhöriga arbetar som assistenter. Assistanskoll har tagit del av det andra utkastet från LSS-utredningen som leds av Gunilla Malmborg och som ska vara klar 15 dec 2018.

Ta del av hela artikeln här

Nyhetsarkiv