Instagram

– ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”

– ”Vi arbetar för att vara så objektiva som möjligt”

Emma Rönström, Allmänna ombudet för socialförsäkringen

Allmänna Ombudet överklagar beslut från Försäkringskassan men har ingen egen åsikt om vad utfallet borde vara. Överklagandena görs för att lösa olösta rättsfrågor, säger Emma Rönström. Hon håller inte med om att allmänna ombudet har en agenda att driva fram en hårdare rättspraxis.
– Av våra 25 överklaganden som berör beslut om assistansersättning under 2017 var 22 till fördel för den enskilde.

Läs hela intervjun med Emma Rönström på Assistanskoll, klicka här