Vägledningsbok

Välkommen till IfAs Vägledningsbok på nätet!

Som ägare av Vägledningboken får du fri tillgång till materialet i boken och alla uppdateringar som sker under ett kalenderår.  Prenumerationen fungerar alltså som en tidningsprenumeration, den löper på tillsvidare och du får en faktura varje år.  

Observera att inloggningsinformationen till den här sidan inte får lämnas ut till medlem/kund, personlig assistent eller annan person som inte är anställd av assistansverksamheten. Äger du prenumerationen som enskild person har endast du rätt att använda inloggningsinformationen.

Nedan finner du materialet i Vägledningsboken kapitelvis  där du kan läsa, söka och/eller länka dig vidare via hyperlänkar. Du hittar även längst ner "hela boken" i wordformat där utseendet när du använder denna fil beror lite på vilka program du har på din dator. I denna form har du möjlighet att själv skriva om, infoga och/eller ta bort text för att använda i din egen verksamhet. Hela Vägledningsboken finns även som pdf-format (uppdateras endast en gång per år).

Efter varje kapitel finner du till kapitlet tillhörande bilagor. Dessa bilagor är i Word- och Exceldokument så att ni kan arbeta med dem och göra dem till era egna för att hantera i er verksamhet.

Länken till kapitlet finner du i rubriken, innehållet står beskrivet under varje kapitel.

Via denna länk kan du läsa följebrevet till uppdateringen av IfAs Vägledningsbok version 17, år 2021

Vi hoppas att du kommer att ha stor nytta av ditt verktyg i vardagen - IfAs Vägledningsbok!

Kapitel 8

Olika assistanssituationer

Inga bilagor till detta kapitel

Kapitel 9

Ordlista och förkortningar

Inga bilagor till detta kapitel

Hela Vägledningsboken i pdf-format

Vägledningsboken pdf-format

I denna kan ni söka i hela Vägledningsboken på ett snabbt och enkelt sätt.

Hela Vägledningsboken i wordformat

Kapitel 1-9

Tanken med att kunna ladda hem hela Vägledningsboken eller delar av den är att kunna bearbeta texten för att använda i den egna verksamheten. Det är förbjudet att lägga ut Vägledningboken öppet så att personer utanför den egna verksamheten kan ta del av den. Läs mer om detta i kapitel 1.