Instagram

Kvalitetsundersökningar

Undersök hur bra din assistansverksamhet är!

IfA kan erbjuda kvalitetsundersökningar i form av elektroniska enkäter för  assistansberättigade eller för de personliga assistenterna. Dessa undersökningar utgör ett viktigt underlag för assistansverksamhetens kontinuerliga kvalitetsarbete.

Kvalitetsenkät för assistansberättigade

Denna enkät ligger som grund till IfA-godkännande och förmånen att ingå i IfA AR (Assistansanordnarnas Råd) för assistansverksamheter. Det är en enkät som bygger på lagens grunder om personlig assistans med utgångspunkt i den assistansberättigades (eller legal företrädares) självbestämmande och inflytande över den personliga assistansen.

I enkätundersökningen ska minst 70% av de svarande vara nöjda i de frågor som berör IfA-godkännandet för att godkännande ska uppnås. En lägre siffra kan ge godkänt endast i vissa fall.

Att beställa en enkätundersökning för assistansberättigade kostar 219 kr (ink moms) per assistansberättigad som enkäten skickas till. Enkätsystemet bygger på att enkäten fylls i elektroniskt. (Undantagsvis finns även möjlighet till att få enkäten utskickad via papper. Pappersenkät medför en extra kostnad om 275 kr (ink moms) per enkät.)

Enkäten beställer du på vår sida Assistanskvalitet.se.

 

Kvalitetsenkät för personliga assistenter

Det är viktigt att ta del av de personliga assistenternas uppfattning av kvaliteten i verksamheten och därför kan IfA även erbjuda en enkätundersökning för personliga assistenter med lagens grunder som utgångspunkt. Kostnaden för denna enkät är 99 kr (ink moms) per assistent som enkäten skickas till.

Skicka din förfrågan om enkät för personliga assistenter till info@remove-this.intressegruppen.info.

 

Andra enkäter

IfA kan också erbjuda andra enkäter som ni vill genomföra i er verksamhet. Kontakta oss om vad ni vill undersöka.