Instagram

IfA Löfte

IfA Löfte - Små och nystartade assistansanordare som lovat följa IfAs riktlinjer

Små anordnare, som anordnar assistans för högst fyra stycken assistansberättigade, och nystartade verksamheter kan inte ansöka om IfA-godkännande, men de kan avge löfte att verksamheten ska följa samma riktlinjer som gäller för att få ett IfA-godkännande. I menyn till vänster finner du länkar till små och nystartade assistansanordnare som har avgett IfA Löfte.