Instagram

SNOK

SNOK - Skånes Nord Ost Kooperativ

För dig som vill ha en självständig assistans!


Skånes Nord Ost Kooperativ, Kooperativet SNOK är en ekonomisk förening som startades i mars 2004 i Kristianstad. Antalet medlemmar för närvarande är 21 och vi växer hela tiden. Kooperativet arbetar med personlig assistans enligt LSS och Socialförsäkringsbalken. Vi startades på grund av att brukare och assistenter ville få mera insyn och större möjligheter till att bestämma över den egna assistansen och arbetssituationen.

Brukarna/medlemmar väljer själva att tillhöra kooperativet, som är juridisk arbetsgivare för medlemmarnas personliga assistenter med det arbetsgivaransvar som detta innebär. Kansliet servar med lönehantering, bokföring, hjälper till med myndighetskontakter, arrangerar utbildningar, mm.

Service som Snok erbjuder: utbildning, ansökan om assistansersättning, rekrytering, schemaläggning, arbetsmiljöfrågor, löneadministration, ekonomisk redovisning samt övrig hjälp som du behöver i din arbetsledarroll.

Läs mer på vår hemsida.

 

 

Verksamhetsuppgifter

Kollektivavtal:
KFO
Anställda:
3
Kunder:
28
Antal assistenter (ca):
141
Assistanstimmar per år:
137311
Medellön per timme (grundlön exkl semers):
137 kr
Uppsägningstid:
3 månader