Instagram

Ramp Personlig Assistans AB

 

EN DEMOKRATISK ASSISTANS

Assistansreformen är en 1900-talets monumentala demokratireformer. Den handlar om demokrati och om medborgarskap. Om att få vara med som andra - med andra. Och så måste också din assistans utformas, oavsett ålder och funktionsförmågor. En assistans bortom omsorg, bortom oproportionerliga kontrollsystem och oanständiga vinster. En assistans som tas på allvar. Därför att demokrati måste tas på allvar.

 

DEMOKRATI SOM VERKSAMHETSIDÉ

Ramp startade 2005 som en protest mot en bransch där många verksamheter gjorde minsta möjliga för både assistansberättigade och anställda och ogenerat plockade in stora vinster. Att jobba med siktet mot en demokratisk assistans är därmed den ursprungliga och helt centrala idén i vår verksamhet som utgår från din okränkbara rätt att styra din assistans och därmed dina egna livsval.

Men liksom i all demokrati är tillgången på information och kunskap en förutsättning för att kunna påverka. Därför har vår verksamhet sen start varit 100% transparent. Öppet, korrekt och inget dolt. Att du vet lika mycket som vi, är inte bara en konsekvens av vårt arbetssätt – utan något vi aktivt jobbar för. Först då kan vi tala om egenmakt och självbestämmande på riktigt.  

PERSONLIGA ASSISTENTER

Som personlig assistent är du en av drygt 90 000 personer i Sverige som varje dag, varje timme upprätthåller demokrati. Du är med och bidrar till att någon får leva sitt liv som han/hon vill och utgöra en del av det här samhället. Dessutom skapar du förutsättningar för egenmakt, självkänsla, livskvalitet, hälsa och ett bättre samhälle. Varje dag. Hur många gör det?

 

OM RAMP

Ramp är en värdegrundsbaserad anordnare där pengarna, din assistansersättning, är medel – inte målet – för vår verksamhet. Det betyder bl.a. att vi aldrig har några ekonomiska incitament att hålla tillbaka dina önskemål, behov eller kvalitetskrav. Ramp har idag (2015) 16 kunder fördelat på drygt 140 000 timmar. Vi har med andra ord stor erfarenhet av större uppdrag, där behoven kan vara omfattande och med stora personalgrupper. Vi är sex medarbetare på servicekontoret, varav fem regelbundet jobbar som personliga assistenter. Fyra medarbetare har assistans eller andra LSS-insatser i hemmet. Kort sagt finns kunskap och erfarenhet med både bredd och djup. Men framför allt har vi ett långsiktigt perspektiv med det vi gör.

 

Välkommen till Ramp

 

 

Kontaktuppgifter

Adress: Tantogatan 31, 118 42 Stockholm

Växel kontorstid: 08-642 10 60

Kontorstid mån-fre: 8.00-18.00

E-post: kontakt@ramp.nu

 

 

Verksamhetsuppgifter

Kollektivavtal:
KFO-Kommunal
Anställda:
6
Kunder:
23
Antal assistenter (ca):
220
Assistanstimmar per år:
200000
Medellön per timme (grundlön exkl semers):
136 kr
Uppsägningstid:
1 månader