Instagram

Hjärnstyrkan Assistans AB

Hjärnstyrkan Assistans AB

Vi ger oss inte förrän du är nöjd

Hjärnstyrkan Assistans AB har sitt huvudkontor i Östersund samt en filial i Sundsvall

Vi erbjuder personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller förvärvade hjärnskador, personer med psykisk funktionsnedsättning, neurologisk sjukdom eller autismspektrum-tillstånd.

Hos oss är det:

● Du som bestämmer vilka som ska vara Dina assistenter

● Vad assistenterna ska göra

● När assistenterna ska arbeta

Dina assistenter ska möjliggöra för Dig att leva det liv Du själv vill ha

● Se till att Du har det tryggt och bra

● Att Du får den hjälp Du behöver

Du ska kunna lita på att Dina assistenter står upp för dig i alla lägen

● Beaktar tystnadsplikten

● Respekterar Ditt självbestämmande

● Bistår Dig på ett respektfullt sätt

Vi tar det fulla arbetsgivaransvaret för Dina assistenter

● Vi rekryterar Dina assistenter  

●  Utbildar och fortbildar Dina assistenter

●  Handleder Dina assistenter  

●  Ger Dina assistenter bra lön  

●  Tar hand om Dina assistenter så att de stannar hos Dig

Vi utbildar och fortbildar Dig och Dina anhöriga

● Stöttar Dig och Dina anhöriga när det behövs  

● Tar hand om både Dig och Dina anhöriga så att ni vill stanna hos oss

● Vi hjälper Dig i Dina kontakter med olika myndigheter

Läs mer på vår hemsida.

 

Verksamhetsuppgifter

Kollektivavtal:
KFO-Kommunal
Anställda:
5
Kunder:
14
Antal assistenter (ca):
165
Assistanstimmar per år:
133590
Medellön per timme (grundlön exkl semers):
139 kr
Uppsägningstid:
3 månader