Instagram

Furuboda Assistans AB

Furuboda Assistans AB

Du som är berättigad till personlig assistans, ta kontakt med oss.

Vi har en omfattande kompetens inom området assistans och i frågor kring LSS.

Vårt unika samarbete med Furuboda ger mervärde för dig. Assistansen ska genomsyras av Närhet både mänsklig och geografiskt. Vi finns nära dig. Det är viktigt att du som kund känner Förtroende för oss. Vi ser alltid i första hand till dina behov. Vårt uppdrag som arbetsgivare åt dina assistenter utför vi i nära samarbete med dig.

I allt arbete är Respekt för den personliga integriteten grundläggande.  

Du når oss på 044-781 48 50 eller info@remove-this.furubodaassistans.se

 

Läs mer på vår hemsida.

Adress

Furubodavägen 247
296 86 Åhus

Verksamhetsuppgifter

Kollektivavtal:
KFO
Anställda:
11
Kunder:
55
Antal assistenter (ca):
450
Assistanstimmar per år:
350000
Medellön per timme (grundlön exkl semers):
130 kr
Uppsägningstid:
3 månader