Instagram

Brukarkooperativet i Umeå

Välkommen till Brukarkooperativet i Umeå!

Brukarkooperativet i Umeå bildades 1999, och är ett brukarstyrt kooperativ för personer med rätt till personlig assistans. Brukarkooperativet är arbetsgivare för medlemmarnas personliga assistenter, och kooperativets högsta beslutande organ är Årsstämman, där varje medlem har en röst.

Vi är ett kooperativ med familjär känsla. Målsättningen är att finnas nära våra medlemmar och assistenter, och med stöd och utbildning ge möjlighet till ett självstyrt liv, med full insyn i den egna assistansen.

Det handlar om Ditt liv och Dina möjligheter!

Du når oss på 090-127874 eller info@remove-this.brukarkooperativet.se

Läs mer på vår hemsida.

Adress

Box 7007

907 02 Umeå

Besöksadress: Ekonomstråket 11, Umeå

 

 

Verksamhetsuppgifter

Kollektivavtal:
KFO-SKAF
Anställda:
5
Kunder:
18
Antal assistenter (ca):
150
Assistanstimmar per år:
119996
Medellön per timme (grundlön exkl semers):
133 kr
Uppsägningstid:
2 månader