Instagram

IfA-godkännande och IfA Löfte

Seriös assistansverksamhet för självbestämmande

Bli IfA-godkänd

Du kan beställa IfAs enkätundersökning för IfA-godkännande på följande länk Assistanskvalitet. Priset för enkäten är 219 kr per styck ink moms.

En verksamhet som genomför IfAs kvalitetsundersökning för sina medlemmar/kunder, med bra resultat och uppfyller villkoren för IfA-godkännande, kan ansöka om IfA-godkännande.

Den som är IfA-godkänd ingår också i Assistansanordnarnas Råd, IfA AR. AR-anordnare får bland annat rabatter på IfAs utbildningar och möten samt stöd via telefon och e-post i frågor gällande den personliga assistansen. Läs mer om IfA AR nedan.

Avgiften för IfA AR är 0,32 kr per assistanstimme som anordnaren administrerar dock lägst 3750 kr ink moms för de som administrerar upp till 80 000 assistanstimmar per år. För anordnare som administrerar mellan 80 001 - 1 000 000 kostar det 25 000 kronor ink moms och för de som administrerar mer än    1 000 001 timmar kostar det 62 500 kr ink moms per år. 

Små assistansanordnare som har max 4 st medlemmar/kunder eller nystartad verksamhet kan avge IfA Löfte, dvs löfte att följa IfAs riktlinjer, som är detsamma som de kvalitetskrav som IfA-godkända anordnare ska följa. Även de som avgett IfA Löfte ingår i IfA AR.

Avge IfA Löfte

Du som vill avge IfA Löfte kan göra det på följande länk Avge IfA Löfte. Posta sedan till IfA, Stridsvagnsvägen 8 A, 291 39 Kristianstad eller skanna in och skicka till info@intressegruppen.info.

IfA-godkännandet är ett mått på hur nöjda assistansanvändarna är som anlitar den assistansanordnaren. Frågorna i kvalitetsundersökningen bygger på lagens intentioner för personlig assistans.

IfA garanterar att minst 70 % är nöjda enligt de frågor som ställs i enkäten. Assistansanvändare som inte är nöjda med sin personliga assistans kan komma att höra av sig till IfA. IfA hänvisar i huvudsak till enkätresultatet när det gäller klagomål över hur assistansverksamheten fungerar. För klagomål över verksamheter som brister i förhållande till IVOs villkor för tillstånd att bedriva verksamhet rekommenderar IfA assistansanvändaren att anmäla ärendet till IVO för vidare hantering. 

IfA AR

För att kunna vara med i IfA AR måste assistansanordnaren vara IfA-godkänd. 

IfA AR är uppdelat i fyra regioner; Norrland, Svealand, Götaland samt Skåne. Varje region har ett regionalt ombud som väljs på höstens nationella rådsmöte av de anordnare som ingår i IfA AR. Det regionala ombudets roll är bland annat att fånga upp frågor som väcks av anordnare lokalt och föra vidare dem till det nationella ombudet som deltar på IfAs styrelsemöten.

IfA AR har rätt att utse en person som sitter som adjungerad på IfAs styrelsemöten. Våren 2016 valdes Susanna Skoglund på Kooperativet HandiHand till nationellt IfA AR-ombud.

Susanna når du på: sanna.skoglund@handihand.se

Vad gör IfA AR?

- Aktualiserar frågor till IfAs styrelse genom regionalt ombud, nationellt ombud eller direkt till IfA.

- Samverkar till stöd för IfAs intressepolitiska arbete.

- Har nationella rådsmöten i samband med IfA Debattforum, två gånger per år.

- Har regionala rådsmöten.

- Nätverkar med varandra

 

Vilka ingår i IfA AR?

I IfA AR ingår både egna arbetsgivare, små företag, stora företag, små och stora kooperativ. Sammanlagt ingår ett drygt 60-tal verksamheter i IfA AR.

Villkor IfA-godkännande

Villkor IfA Löfte