Instagram

Böcker mm

Böcker, broschyrer mm för beställning

Beställ IfAs böcker för att höja din kompetens eller för en stund god läsning.

 

Personlig assistans av god kvalitet - hur gör man det?

En viktig fråga är vad som är god kvalitet i den personliga assistansen och vem avgör vad som är bra kvalitet? I boken lyfts såväl lagstiftning som personliga uppfattningar om vad som är personlig assistans av god kvalitet. Boken är skriven av Anna Barsk Holmbom. 

 

Jag vill! Jag kan!

Om personlig assistans till barn. Jag vill! Jag kan! har skrivits till dig som anordnar assistansen, till personliga assistenter, föräldrar, anordnare av assistans och till alla andra som vill och behöver veta mer om insatsen personlig assistans till barn.

 

Våga arbete!

Om Yrkesliv med stöd av personlig assistans.

I Våga arbete! – yrkesliv med stöd av personlig assistans får personer med funktionsnedsättningar konkreta råd och tips om hur de bäst tar sig ut i eller tillbaka till arbetslivet. Boken vänder sig även till arbetsgivare, personliga assistenter och personer som arbetar på myndigheter eller inom vård och rehabilitering.

I boken berättar författaren Jessica Smaaland om sina egna och andras erfarenheter. Här möter vi framgångsrika yrkesmän och -kvinnor, bland andra en civilingenjör, en sjuksköterska och en tolk, alla med funktionsnedsättningar som förutsätter personlig assistans. Läsaren får också konkreta råd och tips om hur man kan hantera sin egen osäkerhet, andras attityder och de praktiska svårigheter man kan stöta på. Boken är skriven på ett personligt, inspirerande och lättillgängligt sätt.

Tips!

Möt Anders och Tina, två personer som framgångsrikt arbetar med stöd av sin personliga assistans, klicka här.

 

Handbok för brukarstyrd personlig assistans

Vi vill med denna bok förmedla erfarenheter och ge lärdomar om brukarstyrd personlig assistans. Boken vänder sig därför i första hand till assistansanvändare och/eller företrädare till personer med behov av personlig assistans.

Vi vänder oss både till dig som står i beredskap att bygga upp en assistanslösning och till dig som redan har tillgång till personlig assistans. Att uppnå en fungerande personlig assistans handlar om en uppbyggnadsprocess, om att steg för steg nå ett mål.

Med den här boken vill vi hjälpa till att lotsa dig fram mot målet - en i dina ögon bra personlig assistans.

 

IfAs Vägledningsbok (tidigare Vägledningspärmen)

IfAs Vägledningsbok vänder sig i första hand till arbetsgivare för personliga assistenter. Den kan användas av alla typer av assistansanordnare; kommuner, bolag, kooperativ, egna arbetsgivare mfl. Boken kan även användas som vägledning för brukare/arbetsledare.

 

Alla andra får ju!

En utbildningsfilm framtagen för att användas i utbildningssammanhang för personliga assistenter och föräldrar till assistansberättigade barn. Till filmen hör även ett kompletterande diskussionsmaterial.

 

Sitt still och njut!

Sitt still och njut! är en kokbok skriven av Annika Jacobson, fil. dr i pedagogik som själv hade ett rörelsehinder (Annika avled strax efter boken givits ut), och Annika Unnbom med bakgrund både som matskribent och personlig assistent.


Annika J beskriver här sin viktminskningshistoria, men också hur hon planerar sina måltider och organiserar arbetet för sina personliga assistenter. Boken innehåller över femtio recept för vardag och fest, tydliga tillagningsinstruktioner samt många helsidesfotografier i färg. Den är den enda boken i sitt slag, en ovärderlig resurs för alla som har svårt att röra sig, för dig som använder eller själv arbetar som personlig assistent, och inte minst som kokbok för alla som vill gå ner i vikt utan att röra en fena.

 

IfAs frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs frågeguide bygger på IfA-godkännandet och Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillståndskrav, d v s tar upp frågor som berörs i dessa. Vi tar också upp andra frågor som vi tror är viktiga för dig som assistans-berättigad att känna till när du ska välja assistansanordnare. Har du fler frågor kan du givetvis bygga på med dessa.

Beställning

Priser inklusive moms (6 %)

Personlig assistans av god kvalitet - hur gör man det?

125 kr + porto

Mängdrabatt: >10 st, 115 kr/st + porto

Beställ här

Jag vill Jag kan

Pris 125 kr + porto

Mängdrabatt: >10 st, 115 kr/st + porto

Beställ här

 

 

Våga arbete!

Pris 125 kr + porto

Mängdrabatt: >10 st, 115 kr/st + porto

Beställ här

Handbok för brukarstyrd personlig assistans

125 kr + porto

Mängdrabatt: >10 st, 115 kr/st + porto

Beställ här

IfAs Vägledningsbok (tidigare kallad Vägledningspärmen)

1643 kr för tryckt bok och internet första gången du beställer

1400 kr/kalenderår enbart internet

1802 kr/kalenderår om du löpande vill ha både tryckt upplaga och  internetupplaga 


Beställ här 

---

Alla andra får ju

125 kr + porto

Beställ här

---

Sitt still och njut!

125 kr + porto

Beställ här

 ---

IfAs frågeguide inför val av assistansanordnare

Gratis


Ladda hem guiden här