Instagram

Att välja anordnare

Vilken anordnare ska man välja?

Om du har rätt till personlig assistans (oavsett om det är enligt LSS eller SFB) har du också rätt att välja vem som ska vara arbetsgivare för dina personliga assistenter. Det är viktigt att du funderar noga över ditt val. Börja gärna med att ta reda på vilka anordnare det finns där du bor. Det kan du få hjälp med av IfA om du är medlem. Kolla in Assistansval.se för att hitta vilka IfA-godkända anordnare som finns i din närhet och här hittar du de anordnare som avgett löfte att följa IfAs riktlinjer.

IfA-godkännandet bygger på en enkätundersökning som genomförs bland de assistansberättigade som anlitat den anordnaren. IfA garanterar att minst 70 % är nöjda enligt de frågor som ställs i enkäten. Assistansberättigade som inte är nöjda kan komma att höra av sig till IfA. IfA hänvisar i huvudsak till enkätresultatet när det gäller klagomål över hur verksamheten fungerar. För klagomål över verksamheter som brister i förhållande till IVOs villkor för tillstånd att bedriva verksamhet rekommenderar IfA den assistansberättigade att anmäla ärendet till IVO för vidare hantering.

IfA varnar!

IfA avråder dig från att skriva på avtal som har längre uppsägningstid än tre månader eller någon bindningstid, d v s att du t ex förbinder dig att ha din assistans genom verksamheten i ett eller två år.

Det har kommit till IfAs kännedom att vissa anordnare oombedda uppsöker assistansberättigade och närmast försöker tvinga fram ett avtal. IfA är självklart starkt kritiskt till detta.

Oavsett om du väljer ett kooperativ, ett företag eller kommunen som assistansanordnare ska du teckna ett avtal mellan dig och anordnaren. Avtalet ska innehålla de åtaganden anordnaren har gentemot dig, dina rättigheter och hur ansvarsfördelningen mellan dig och anordnaren ska vara. Det bör av avtalet framgå att du har rätt att vara arbetsledare för dina assistenter och att du själv får välja vilka assistenter som du vill anställa samt bestämma över schemaläggning och arbetsinnehåll.

Andra frågor som är viktiga att klarlägga innan du bestämmer dig för en viss anordnare är utbildningsfrågor: Vilken utbildning kan anordnaren erbjuda? Till dig som arbetsledare? Till assistenterna? Dina möjligheter att ge assistenterna individuell utbildning, anlita externa utbildare? Dessa och liknande frågor bör anordnaren kunna svara på.

De ekonomiska frågorna ska vara tydligt klarlagda. Från och med den 1 juli 2008  köper du personlig assistans med hjälp av assistansersättningen. Det du inte köper assistans för ska betalas tillbaka till Försäkringskassan. De allra flesta anordnare har en avgift för den personliga assistansen som motsvarar hela assistansersättningen, vilket innebär att när du betalat ersättningen till anordnaren så är hela den ersättningen en intäkt hos anordnaren. Även om du betalar hela ersättningen till anordnaren är det viktigt att du t ex vet hur dina assistansomkostnader täcks, om anordnaren avsätter medel särskilt för dina omkostnader och vad som händer om du byter anordnare. 

IfA har tagit fram en frågeguide med frågor som du kan ställa till den eller de anordnare som du är intresserad av. Nedan finner du IfAs frågeguide.

IfA-godkännande och IfA Löfte

Anordnare som genomgår IfAs kvalitetsundersökning/enkät för de assistansberättigade som anlitar anordnaren och får bra resultat på undersökningen kan bli IfA-godkända. Godkännandet är ett mått för hur nöjda de assistansberättigade är med den anordnaren, angående hur anordnaren arbetar utifrån lagens intentioner.

Små anordnare, som anordnar assistans för högst fyra assistansberättigade, eller nystartade (första året) assistansanordnare kan avge löfte att följa IfAs riktlinjer.

Nedan finner du villkoren för IfA-godkännande respektive IfA Löfte.