IfA:s frågeguide vid val av anordnare

IfA:s frågeguide

Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på den personliga assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som ett stöd för dig när du ska välja assistansanordnare.

Frågorna bygger på IfA-godkännandet och IVO:s (Inspektionen för Vård och Omsorg) tillståndskrav, d v s tar upp frågor som berörs i dessa. Vi tar också upp andra frågor som vi tror är viktiga för dig som assistansberättigad att känna till. Har du fler frågor kan du givetvis bygga på med dessa.

Du kan med fördel skicka iväg de frågor du vill få besvarade till flera anordnare via e-post och när du har fått svar från alla kan du välja ut ett par två, tre stycken som du vill träffa personligen för att gå vidare och få ytterligare information.

Ett bra tips om du fortfarande känner dig osäker när du har fått svar på dina frågor är att prata med någon som använder anordnaren som arbetsgivare för sina assistenter. Känner du inte någon som gör det så fråga verksamheten om de kan föreslå någon som du kan kontakta.

 

Till topp

Här hittar du IfAs Frågeguide