Instagram

Om IfA och personlig assistans

Vad är IfA?

IfA är en förening för personer med behov av personlig assistans. IfA bildades i mars 1994, samma år som den personliga assistansen kom. IfA har idag ca 800 medlemmar. IfAs ändamål är bl.a. att arbeta för och utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansanvändare. Fullvärdig medlem kan bara den bli som har behov av personlig assistans. För medlemsavgifter se sidan "bli medlem".

Informationsfolder

Här kan du se och även ladda hem IfAs informationsfolder för att sprida till andra personer som är assistansberättigade eller som behöver få mer information om vår förening och vårt arbete. Klicka här - Informationsfolder

Påverkansarbete/Intressepolitiskt arbete

IfA är en politiskt oberoende organisation, men vi arbetar ständigt med att förbättra den personliga assistansen genom kontakter med politiker och myndigheter.


Det intressepolitiska arbetet har hittills utgjort en mycket stor del av IfAs verksamhet eftersom reformen hela tiden varit (och fortfarande är) utsatt för hot om försämringar.
IfA är remissinstans bland annat till Försäkringskassan och har på så sätt stor möjlighet att påverka assistansfrågorna på ett tidigt stadium.
Påverkansarbetet kommer alltid att behöva ha en framskjuten plats i IfAs verksamhet. Genom detta arbete i IfA har värdefulla kontakter med riksdagsledamöter från alla riksdagspartier etablerats. Men IfA gör mycket mer!

Information

IfA har ett nyhetsbrev för att få ut aktuell information snabbt. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång per månad. Nyhetsbrevet är gratis för alla medlemmar och assistgansanordnare anslutna till IfA AR. De mailas eller skickas ut per brev.
IfA ger ut böcker och annat material.
 

Erfarenhetsutbyte och debatt

Två gånger varje år bjuder IfA in medlemmar och andra intresserade till IfA Debattforum. Dessa tar upp aktuella frågor och viktiga teman. Vi inleder med en debatt mellan olika riksdagspolitiker om aktuella frågor inom den personliga assistansen och deltagarna får möjlighet att ställa sina frågor. Vi bjuder in olika myndigheter och andra aktuella talare för att erbjuda det senaste som händer inom den personliga assistansen.

Assistansanordnarnas råd - IfA AR

För att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan olika assistansanordnare har IfA bildat Assistansanordnarnas Råd, IfA AR. Anordnare som ingår i IfA AR får kontinuerlig information om kommande möten, utbildningar och andra aktiviteter. De erbjuds även rabatterat deltagande på IfAs möten och utbildningar, tillgång till en rättsdatabas, juridiskt stöd samt rabatter på material som IfA tagit fram. Endast IfA-godkända anordnare får ingå i IfA AR. För att ansöka om IfA-godkännande måste anordnaren först genomföra en enkätundersökning bland sina kunder. Denna beställs på AssistansKvalitet.se.

 

Utbildning

En stor del av IfAs verksamhet består av utbildningar och kompetensutveckling. IfA arbetar med att ta fram och genomföra bra, kvalitetshöjande utbildningar som vänder sig både till assistansanvändare, administratörer och personliga assistenter.

 

 

IfA-godkännande

IfA har utarbetat kvalitetskrav som skall kunna ställas på verksamma assistansanordnare. De som uppfyller dessa krav kan efter ansökan tilldelas ett IfA-godkännande. Syftet är att skapa gemensamma kriterier för vad som är seriös och kvalitativ assistansverksamhet. För enskilda assistansanvändare är kunskap om de kvalitetskrav som måste tillgodoses för att få kalla sig IfA-godkänd verksamhet också en bra hjälpreda i valet av assistansverksamhet.
Vad krävs för att bli IfA godkänd? Du som assistansanvändare får svara på frågor om assistansanordnaren genom en enkät, t ex ska det vara klarlagt hur ansvar och rättigheter fördelas mellan assistansanvändare och assistansanordnare. Det skall självklart föreligga en garanterad rätt för assistansanvändaren att själv vara arbetsledare för assistenterna. Om assistansanvändaren pga sin funktionsnedsättning inte kan klara arbetsledaruppgiften på egen hand, ska det klart framgå av avtalet hur arbetsledarfrågan är löst. Grundläggande är att en seriös assistansanordnare tillgodoser assistansanvändarens rätt att bestämma vilka personliga assistenter som skall anställas. Assistansanvändaren ska också ha rätt att bestämma schemaläggning och arbetsinnehåll. Med andra ord ska man som assistansanvändare vara garanterad bestämmanderätt över AV VEM, MED VAD, NÄR och HUR assistansbehovet blir tillgodosett.

 

 

Medlemsstöd

En viktig uppgift för IfA är att finnas till hands, svara på frågor och ge vägledning. Det är många som ringer till IfA, både enskilda assistansanvändare och assistansanordnare. Frågorna är många och handlar om många olika områden inom den personliga assistansen. Det kan handla om assistansanvändare som är missnöjda med assistansanordnaren, otydliga regler kring assistansomkostnader, ekonomiska frågor allmänt om assistansersättningen, hur det fungerar att resa med personlig assistans eller hur ett beslut om neddragna timmar kan överklagas. Många frågor handlar om det krångliga regelverk som idag finns kring den personliga assistansen och frågor kring tolkning av grundläggande behov i den dagliga livsföringen.

 

IfAs uppbyggnad och organisation

IfA är en ideell förening. Ordförande är Vilhelm Ekensteen.
IfA har sitt kansli i Kristianstad. Sophie Karlsson arbetar som verksamhetsansvarig för IfA. Därutöver är ett antal personer knutna till de olika projekt IfA bedriver tillsammans med andra i brukar- och funktionshinderrörelsen.
För mer information om IfAs medarbetare, se kontaktsidan.

Sverige
04 feb–31 dec 2018

Uppdragsutbildning via IfA

Uppdragsutbildning via IfA

Haninge
20 mar 2018

Uppdatering IfAs Vägledningsbok 2018

Ditt verktyg i vardagen

Göteborg
13 apr 2018

Basutbildning för personliga assistenter

Basutbildning för personliga assistenter

Debattforum och Rådsmöte
19–20 apr 2018
Endast Rådsmöte
19 apr 2018
Endast Debattforum
20 apr 2018
Stockholm
03 maj 2018
Haninge
17–18 maj 2018

Basutbildning för assistansanordnare

Inklusive IfAs Vägledningsbok - prenumeration för år 2018

Haninge
31 maj 2018

Basutbildning för personliga assistenter

Basutbildning för personliga assistenter

Malmö
06 dec 2018

Basutbildning för personliga assistenter

Basutbildning för personliga assistenter